Terug naar Start


Terug naar Start

Copyrights van deze site EZBB

© 2003-2013  Stichting Evangelische Zending Bahia en Betim (EZBB). © 2014  Evangelische Zending Bem do Brasil (EZBB).
© 2003-2024 Gevestigd te Parnamirim - RN, Brazilië. Alle rechten voorbehouden.

WAARSCHUWING

Dit computer program en intellectuele rechten vallen onder de wet op het auteursrecht en internationale verdragen.Ongeautoriseerd kopieën van dit program, zal tot strafrechtelijke vervolging leiden.

Dank u voor het bekijken van dit programma. Dit computer programma is beschermd onder de wet van auteursrechten, daarom mag u niets aan de inhoud veranderen!

Echter, u mag dit program in zijn geheel (dus niet een gedeelte) inclusief deze copyright verklaring doorgeven aan uw vrienden, op voorwaarde dat u dit geheel gratis doet, dus HET IS NIET TOEGESTAAN GELD VOOR DIT PROGRAM TE VRAGEN !

De Nederlandse Bijbelteksten vallen onder de auteursrechten van het Nederlandse Bijbelgenootschap, Haarlem, Nederland.

De muziek rechten vallen onder de auteursrechten van de desbetreffende artiest.

Het copyright van afbeeldingen of foto's is van de gerelateerde auteur EN NIET VAN DE EZBB. Ondanks dat Google (in 2018 begon Google de afbeeldingen te indexeren) soms de EZBB als bron noemt. Het is onmogelijk om alle afbeeldingen terug te vinden die de EZBB uit de Google-afbeeldingen heeft verzameld. HTML5 heeft de tooltip aan de afbeelding toegevoegd. Dus vanaf november 2018 voor nieuwe afbeeldingen gebruiken we de tooltip om naar de bron van de afbeelding te verwijzen. Deze site is bedoeld voor educatie en niet voor commercieel gebruik.

Bron Foto's en Tekeningen:

TEAR fund te Driebergen
Bijbels Museum te Amsterdam
De Tabernakel
Corel Magic Gallery van Corel Incorporation Limted
https://www.pexels.com
Fotos en video's overgenomen van internet vallen onder de auteursrechten van de desbetreffende artiest.

De geciteerde Bijbelteksten werden met toestemming van het Nederlands BijbelGenootschap overgenomen uit de NBG-vertaling van 1951.
Nederlands Bijbel Genootschap © 1951

Wijzigingen aangebracht door de acteur (zoals "Gij zijt" verandert naar "U bent" en tussen haakjes wie met Ik wordt bedoeld, bijv. Ik (Paulus)) in deze Bijbelteksten vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur en NIET onder de verantwoordelijkheid van het Nederlands Bijbel Genootschap.