Covid vaccinaties schakelen cruciaal deel van je immuunsysteem uit

Inenting

Covid vaccinaties schakelen cruciaal deel van je immuunsysteem uit, waardoor je na (her)infectie met het coronavirus doodziek kunt worden of zelfs kunt sterven

Dr. Sherri Tenpenny** was 12 jaar lang directeur van de spoedhulpafdeling van een Amerikaans ziekenhuis. Daarna begon ze zich te richten op integrale geneeskunde, runt daar inmiddels een groot landelijk centrum voor, en werd één van ’s werelds bekendste een meest gevraagde anti-vaccin sprekers. De auteur van verschillende boeken is bepaald niet de eerste persoon met een geloofwaardige medische achtergrond die waarschuwt dat de Covid-19 vaccinaties afschuwelijke gevolgen kunnen hebben. Volgens Tenpenny zal de grote klap over zo’n 4 tot 14 maanden komen, en zouden enorme aantallen mensen doodziek kunnen worden en zelfs kunnen sterven.

(Voorbehoud: Net als bij Dr. Merrit (artikel 31 januari), die ervan uitgaat dat het SARS-CoV-2 virus een uit een lab in Wuhan ontsnapt biowapen is, dienen dr. Tenpenny’s heftige uitspraken over de gevolgen van de Covid-19 vaccins enkel ter overweging en als discussiepunt te worden opgevat, en niet als reeds vastgestelde onomstotelijke feiten. Omdat het aantal wetenschappers, artsen en andere experts dat waarschuwt voor deze vaccinaties en het hieraan gekoppelde politieke beleid (‘Great Reset’), gestaag toeneemt, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat het hier om meer dan enkel een paar wilde theorieën gaat. De geschiedenis is immers doorspekt met complotten die – zeker achteraf – de waarheid bleken te zijn. Als dat nu ook het geval blijkt te zijn, al was het maar gedeeltelijk, dan staan er ongekend veel mensenlevens op het spel.)

Tenpenny’s interesse in vaccins ontstond begin deze eeuw toen ze op een conferentie in Washington werd geconfronteerd met kritische artsen en wetenschappers, en tal van verhalen van ouders wier kinderen ernstige gezondheidsschade hadden opgelopen na gevaccineerd te zijn. Ze vroeg de officiële CDC documenten waarmee vaccinaties worden gerechtvaardigd op, en schrok zich een hoedje. ‘Ik dacht: is dit het? Is op deze slecht geschreven ‘bad science’ paper een hele industrie gebaseerd?’

** Dr. Tenpenny heeft zelfs een eigen pagina op Wikipedia (zeker de laatste jaren veranderd in één grote onbetrouwbare propaganda tool voor de gevestigde orde). Daarop staat dat haar stelling dat vaccins autisme kunnen veroorzaken, zijn ‘gedebunkt’. Dat is desinformatie, zie onder andere ons artikel van 20-01-2019: Erkende pro-vaccin expert zwaait om: Vaccins kunnen wel degelijk autisme veroorzaken.

De antilichamen reactie op Covid vaccins

De antilichamen reactie die deze vaccins veroorzaken kunnen dodelijk zijn.
Na 40.000 uur studie, twee boeken en honderden artikelen die in zo’n 14 talen werden vertaald, durft ze van zichzelf te zeggen dat ‘ik wel zo’n beetje degene ben waar je bij moet wezen aangaande problemen die samenhangen met vaccins… Toen Covid in maart (2020) opdook, ben ik daar natuurlijk diep ingedoken. Ik ben er erg op gebrand om mensen te laten weten wat er in deze vaccins zit, en waarom je deze hoe dan ook moet weigeren. Deze vaccins kunnen namelijk dodelijk zijn.’

De antilichamen reactie die deze vaccins veroorzaken, kan dodelijk zijn. Het zal zo’n 4 tot misschien 14 maanden duren voordat we ten volle de verwoestingen zullen zien van wat er gaat gebeuren met mensen die zijn gevaccineerd met dit vaccin.

Dat is beangstigend, reageert interviewer Reinette Senum.

Tenpenny: En dat moet ook. We staan op veel verschillende niveaus op een cruciaal moment in de tijd, voor de hele mensheid. De tijd van handjes vasthouden en voorzichtigheid, het niemand willen kwetsen, het zo aardig mogelijk zijn voor de snowflakes, is voorbij. Dat kan gewoon niet meer.

Nu al enorm aantal tegenreacties op Covid vaccinatie

Senum wijst dan op de grote aantallen berichten van mensen en ook artsen en verplegers die kort na inenting met een Covid vaccin onderuit gingen, doodziek werden, en soms zelfs stierven. ‘Dat is nog maar het begin,’ vervolgt Tenpenny. ‘Na 30 dagen hebben we al meer dan 40.000 gerapporteerde gevallen van tegenreacties in de VAERS database (de schattingen zijn al jaren dat slechts 1% tot 10% van het werkelijke aantal in deze database terecht komt – X.). Er zijn al meer dan 3100 mensen in anafylactische shock terecht gekomen, en meer dan 5000 met neurologische reacties.’
Bij het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van het Amerikaanse RIVM zijn inmiddels 1095 sterfgevallen gemeld die zich vlak na toediening van het vaccin hebben voorgedaan.

‘In 30 dagen! Kun jij ook maar één ander product bedenken dat ooit eerder in 30 dagen bij 40.000 mensen bijwerkingen veroorzaakt heeft? En het is niet alleen nog steeds op de markt, maar wordt er keihard doorgedrukt, compleet met acteurs die ervoor betaald krijgen om te zeggen hoe geweldig het is om dit vaccin te nemen. Sommige mensen krijgen $ 500 betaald om zich maar te laten vaccineren.’

‘Op filmpjes zie je artsen en verplegers juichen dat ze eindelijk het vaccin krijgen, maar over een paar maanden zijn ze niet meer zo blij als ze hun neuropathische en cardiologische problemen krijgen, hun auto-immuunreacties, waardoor ze sterven aan een bloedafwijking. Maar van die mensen zullen we nooit beelden te zien krijgen’

Senum haalt dan een schrijnend voorbeeld aan uit een ziekenhuis, waar een arts een vrouw die 40 minuten na gevaccineerd te zijn een anafylactische shock had gekregen, feliciteert, en zegt dat hijzelf 36 uur lang een arm niet meer kon bewegen door het vaccin. Ze is verbijsterd dat mensen dit allemaal oké lijken te vinden, en hebben geaccepteerd dat de industrie nota bene zelf heeft aangekondigd dat veel mensen tegenreacties zullen krijgen, en er ook mensen zullen sterven. Net als ik vorig jaar vaker heb gedaan vergelijkt Senum het halen van dit vaccin daarom met het spelen van een spelletje Russische roulette, dat continu zal doorgaan als je eenmaal bent geïnjecteerd.

Trojaanse Paard mechanisme
Dr. Tenpenny haalt dan het op deze site al vaak besproken experimentele Pfizer/BioNTech ‘nano’ mRNA vaccin aan, met ingrediënten die nog nooit eerder in mensen zijn gebruikt, en waarvan de testen vorig jaar in alle haast werden uitgevoerd. Onlangs werd opnieuw duidelijk dat de testresultaten op extreme wijze zijn gemanipuleerd om dit vaccin, dat in essentie neerkomt op genetische manipulatie, als ‘succesvol’ aan de bevolking te kunnen verkopen.

Het mRNA component in het Pfizer vaccin creëert een ‘Antibody Dependent Enhancement’ (A.D.E.) reactie, waardoor je cellen worden aangezet om het Spike-proteïne van het SARS-CoV-2 virus aan te maken. Daarop gaat je immuunsysteem antistoffen aanmaken. ‘Van dit Spike-proteïne is aangetoond dat het op drie manieren schade aanricht,’ vervolgt de arts. Op het moment dat antilichamen zich aan een geïnfecteerde cel hechten, kan het mRNA namelijk loskomen en zichzelf onbeperkt in je lichaam blijven repliceren, met nog volslagen onbekende en onvoorspelbare gevolgen.

‘Alsof je wel een ‘aan’ knop hebt, maar geen ‘uit’ knop. Ze hebben hier zelfs een naam voor bedacht: het Trojaanse Paard mechanisme, omdat… dit deel van het virus zelfs in andere delen van je DNA kan dringen.’ Het tweede mechanisme dat kan worden getriggerd is dat de antilichamen tegen dat Spike-proteïne je longen binnendringen, en daar Diffuse Alveolar Damage (DAD) kunnen aanrichten, ‘dus schade aan de longcellen waarmee je ademhaalt. Die worden dan afgebroken en vernietigd. Deze antilichamen kunnen ook bloedingen in je longen veroorzaken.’

Vaccin schakelt cruciaal onderdeel immuunsysteem uit

Het derde, nog meer sinistere aspect is dat het Spike-proteïne antilichaam je macrofagen (witte bloedcellen) kan aanvallen. Daar zijn twee types van. Type 1 ruimt allerlei rommel (van bacteriën e.d.) op. Als je bijvoorbeeld longontsteking krijgt, zorgt Type 1 voor een heftige ontstekingsreactie (cytokinen, etc.). Type 2 zorgt er juist voor dat de ontstekingsreactie weer geremd wordt zodra je gaat opknappen, en herstelt de schade weer. Deze twee houden elkaar dus in balans.

Maar het Spike-proteïne antilichaam – en dit is de volledige bedoeling van deze vaccins – doodt je Type-2 macrofagen. Het bindt zich eraan en deactiveert ze. Alle in de testfasen gestorven dieren hadden longen die vol zaten met deze Type-1 macrofagen, maar NUL met Type-2. Waar kwamen ze achter? Dat dieren die NIET dat Spike-proteïne antilichaam hadden, al na twee dagen begonnen te herstellen.

Senum: En daarom zeg je dat mensen over een à anderhalf jaar beginnen te sterven?

Ja, antwoordt Tenpenny. Dan legt ze het proces uit wat wij al vaker hebben beschreven, namelijk dat (her)blootstelling aan het virus NA vaccinatie dit fatale proces in gang kan zetten. Het vaccin heeft via de zojuist beschreven methoden namelijk vakkundig een cruciaal deel van uw immuunsysteem buiten werking gesteld. Komt het coronavirus dan toch, of wéér binnen, dan kan dat voor velen einde verhaal betekenen. Degenen die het wel overleven kunnen er levenslange auto-immuunziekten aan overhouden, die overigens ook pas na 5, 10 of 20 jaar kunnen optreden.

Er zijn 36 bekende coronavirussen, waarvan er 7 mensen kunnen besmetten. Die bestaan al 60 jaar, dus waren er allang voordat Covid ontstond. Maar nu gaat dat coronavirus (dankzij de vaccins) dus mensen doden. Dat zien we niet onmiddellijk, al gebeurt dat met sommige mensen wel, als gevolg van andere ingrediënten in deze vaccins. Zoals die arts die meteen ITP kreeg, een auto auto-immuunziekte waarbij je rode bloedlichaampjes worden aangevallen. Daar kun je dan aan sterven.

Tussen 42 dagen en 1 jaar worden veel meer mensen ziek.

Veel meer mensen worden pas na 42 dagen en circa een jaar vreselijk ziek, en krijgen allerlei auto immuunziekten. En wat gaan die idiote artsen dan doen die nu zeggen ‘geweldig dat je je vaccin hebt gehaald’? Wat zullen ze dan zeggen? Dat het een mutatie is! En dat je daarom een extra dosis van het vaccin moet halen! Want nu heb je al drie of vier doses nodig in plaats van een of twee. Deze domme artsen nemen niet de tijd zich hiervan op de hoogte te stellen.’ En dat is toch echt niet moeilijk, want iedereen kan dit nalezen in tal van gepubliceerde wetenschappelijke studies hierover. Op haar blog op vaxxter.com heeft ze dan ook allerlei hyperlinks en referenties naar deze studies geplaatst.

Omdat dit artikel anders te lang zou worden, geven we de overige 40 minuten van het interview puntsgewijs weer:

 1. Er zitten nog zeker drie ingrediënten in de vaccins die nog nooit eerder op mensen zijn gebruikt.
 2. ‘Big Pharma’ zal volgens Tenpenny biljoenen verdienen aan al die mensen die deze vaccins weliswaar overleven, maar voor de rest van hun leven met een sterk aangetaste of verwoeste gezondheid zitten.
 3. Alle vaccinfabrikanten zijn 100% vrijgesteld van eventuele negatieve gevolgen van deze vaccins.
 4. Auto-immuunziekten, kanker en andere ernstige aandoeningen zijn geëxplodeerd sinds er steeds meer vaccinaties zijn ingevoerd. (Daarnaast staat het bepaald niet vast dat vaccinaties de ziekten waarvoor ze zouden zijn ontwikkeld, hebben uitgebannen. Zie bijv. In 10 jaar nul doden door mazelen en 108 dode kinderen door vaccin tegen mazelen (17-12-2019)).
 5. Medische wetenschap is nog steeds bijzonder primitief, richt zich vrijwel uitsluitend op symptoombestrijding, besteedt nauwelijks aandacht aan onderliggende oorzaken, voeding, vitamines en mineralen.
 6. In delen van de VS worden vaccinaties reeds gekoppeld aan het wel of niet kunnen krijgen of behouden van een studiebeurs en huurwoning.
 7. Het geloof dat vaccins ‘veilig en effectief’ zijn is een vorm van religie geworden.
 8. Vaccins worden niet rechtstreeks verplicht, maar ze zullen het leven voor ongevaccineerden zó moeilijk maken (geen paspoort? geen rijbewijs? geen bankrekening?) dat de overgrote meerderheid door de knieën zal gaan.
 9. Na WO-2 kostte het heel veel mensen jaren of zelfs decennia om te accepteren dat de gruwelijkheden in de oorlog, met name de Holocaust, werkelijk waren gebeurd, en mensen tot zulke vreselijke misdaden tegen de menselijkheid in staat waren. (Hoe kregen de Nazi’s de Duitsers zover om de Joden te haten? Door in eerste instantie te vertellen dat ze besmettelijke ziekten hadden.) ‘En nu gebeurt het weer, maar de medici en andere mensen die het zien, zijn meestal te bang om zich erover uit te spreken’.
 10. De angst voor het virus wordt er door de media doelbewust dagelijks tot in extremis ingehamerd, totdat de meeste mensen niet meer helder kunnen nadenken en zich zo onder druk voelen gezet, dat ze zich toch zullen laten vaccineren.
 11. De mondkapjes waren een cruciale test; als de mensen deze ondingen, nadat maanden was erkend dat ze niet werken, toch zouden gaan dragen, dan zou dat voor de politici het bewijs zijn dat ze de bevolking nu alles konden wijsmaken en alles konden laten doen, zoals zich laten testen met een voor dit doel volslagen nutteloze (PCR) test, en zich laten vaccineren.
 12. ‘Alles is omgekeerd. Als zij zeggen ‘links’, dan is het echte antwoord ‘rechts’. Dus als ze zeggen dat je een mondkapje moet dragen, moet je dat juist niet doen. De mensen die niet ziek worden zijn de mensen die geen mondkapje dragen*.’ (* Aangetoond in de officiële CDC statistieken).
 13. ‘Gecontroleerd wapen om u chronisch ziek te maken of te vermoorden’.
 14. ‘En voor de christenen onder ons: het teken van het Beest is echt.’ Senum reageert daarop te zeggen dat ze zelf geen christen is, maar erg verbaasd is dat haar christelijke vrienden weigeren in te zien dat deze vaccinaties, die gekoppeld zullen worden aan een verplicht vaccinpaspoort en later ook aan je bankrekening, dus aan alles, zo duidelijk de vervulling van de profetieën in hun eigen heilige boek zijn, zoals op deze site al in 2009 werd voorspeld.

Dr. Tenpenny’s conclusie (vanaf 37 min. en 55 min.): ‘Vaccins zijn toen en nu altijd een methode voor massavernietiging geweest, een methode voor depopulatie, een methode om zoveel mogelijk levenslange ‘klanten’ van medicijnen te krijgen… Mensen beginnen nu te begrijpen dat dit echt een gecontroleerd wapen is om u chronisch ziek te maken, te vermoorden, of u voor altijd te onderwerpen aan de transhumane beweging.’

Dat zijn bijzonder heftige uitspraken van iemand met tientallen jaren medische ervaring, waaronder 12 jaar lang als directeur van de spoedafdeling van een ziekenhuis. Of ze gelijk krijgt met haar inktzwarte voorspellingen valt op dit moment onmogelijk te zeggen. Toch zou iedereen die serieus overweegt zich met deze experimentele vaccins te laten injecteren zich ernstig moeten afvragen of zijn of haar gezondheid het wel waard is om de gok te nemen dat dr. Tenpenny, en onlangs ook dr. Lee Merritt, met een nog veel indrukwekkendere medische carrière, alleen maar onzin verkondigen, zoals de mainstream systeemorde beweert.

Bitchute (volledig interview ruim 1 uur) via vaxxter.com (Principia-Scientific). Zie ook vaxxter.com (Engels).