Welkom bij de evangelische televisie van de EZBB

Laatste revise 29 juni 2024

Wegens website onderhoud, geen preken tot 26 juli

Deze video's geven christelijke informatie. A.u.b. heb geduld, sommige video's duren 5-20 seconde om te downloaden.

INDEX Evangelische Televisie

Openbaring
Het Boek Openbaring
Corona Preken
Preken Corona virus
Videos Israël
Reis door Israël videos
Semi-internaten EZB
Semi-internates BEM
   info
Crèches van de BEM
Crèches BEM (9 min.)
   info

  Oude Testament  Abraham  Ezechiël  De 4 evangeliën  Romeinen brief  2 Korinthiërs  Brieven (Nieuwe Testament)

  Bijbelse onderwerpen  Wat is?  Wie is?  Gebed  Heilige Geest  God is en God's Plan

  Christelijke Leven  Verkering en huwelijk  Waarom?  Betekenis van  

Oude Testament

Psalm 91
Psalm 91
Vertrouwen in God tijdens gevaren (24 min.)
De achterban en de strijd
1 Samuël 30
De achterban en de strijd (13 min.)
Smeken bij ernstige ziekte
God ernstig zoeken bij ziekte

2 Samuël 12:15-23 (28 min.)
Gehoorzaamheid aan God
Gehoorzaamheid aan God, straf bij ongehoorzaamheid

1 Koningen 13 (34 min.)

Abraham serie door Andre Meulmeester

Andre
Abraham serie

Op de plaats van bestemming. Het leven van Abraham.
Lessen uit het leven van Abraham. Wat betekent Israël? De reizen van Abraham.

Ezechiël

Ezechiel 37
De Gemeente is geestelijk Israël

De dorre beenderen Ezechiel 37 en Romeinen 11 (45 min.)
Gog en Magog
Ezekiel38

Gogue en Ezekiel 38 door Meno Kalisher (Engels 34 min.)
Derde Wereld Oorlog?
Staan wij voor een Derde Wereld Oorlog?

(14 min.)

Merkteken op de Hand
Het merkteken op de arm?

(13 min.)


De 4 Evangeliën. Eerste 4 Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

KleinGeloof
Klein Geloof

Mattheüs 17:14-20 (36 min.)
Mattheüs 15
Christelijke reinheid

Opbouw in geestelijke leven Mattheüs 15:10-20 (24 min.)
Mattheüs 25
Mattheüs 25 Talenten

en oordeel Zoon des mensen (27 min.)
Jezus beveelt
Jezus beveelt

Marcus 16, Johannes 21 (24 min.)
Jezus zendt
Jezus zendt

Marcus 16:12-20 (26 min.)
Jezus is het manna
Jezus is het manna

Johannes 6:47-59 (37 min.)
Duisternis en licht
Blijf niet in de duisternis

Johannes 12:44-50 (37 min.)
Vele woningen bij Vader
Vele woningen

in Vader's huis Joh. 14:1-12 (32 min.)
Laat je niet als wees achter
Jezus laat je niet als wees achter

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren
Johannes 14:15-21 (24 min.)
Jezus, de ware wijnstok
Jezus, de wijnstok

en de rank, de christen. Johannes 15:1-8 (41 min.)
Johannes 17
Het Hogepriesterlijk Gebed

Johannes 17 (31 min.)

De Romeinen brief

Romeinen brief
Brief aan de Romeinen

Serie van preken door Bert Noteboom

Romeinen 1:1-7
Romeinen 1:1-7

Wat is het evangelie? (26 min.)
Romeinen 1:8-17
Romeinen 1:8-17

Gebed voor de onbekende persoon (23 min.)
Romeinen 1:18-25
Romeinen 1:18-25

Geen verontschuldiging om God te kennen (20 min.)
Romeinen 1:26-32
Romeinen 1:26-32

De natuurlijke omgang opgeven (33 min.) OUDER DAN 16 JAAR
Romeinen 2:1-11
Romeinen 2:1-11

Jood en Griek hebben geen excuus (29 min.)
Romeinen 2:12-29
Romeinen 2:12-29

Ware besnijdenis; ons geweten (24 min.)
Romeinen 3:1-8
Romeinen 3:1-89

De verplichtingen van de christen tot God (27 min.)
Romeinen 3:9-20
Romeinen 3:9-20

De wet maakt overtredingen en straf bekend (13 min.)
Romeinen 3:21-31
Romeinen 3:21-31

Gerechtvaardigd door het geloof in Jezus (20 min.)
Romeinen 4
Romeinen 4

Wat is geloof? (35 min.)
Romeinen 5:1-11
Romeinen 5:1-11

Er is Hoop voor de toekomst (20 min.)
Romeinen 5:12-21
Romeinen 5:12-21

Door één man, de dood aan allen. Door Jezus leven (31 min.)
Romeinen 6:1-14
Romeinen 6:1-14

Mogen wij bij de zonde blijven? Volstrekt niet! (18 min.)
Romeinen 6:15-23
Romeinen 6:15-23

Een slaaf van God tot gehoorzaamheid, vrij van zonde (26 min.)
Romeinen 7:1-12
Romeinen 7:1-12

Dragen wij fruit voor God? (18 min.)
Romeinen 7:13-26
Romeinen 7:13-26

Ik, ellendig mens worstel met de zonde (21 min.)
Romeinen 8:1-17
Romeinen 8:1-17

Leven en kracht door de Heilige Geest (28 min.)
Romeinen 8:18-30
Romeinen 7:18-30

De Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp (28 min.)
Romeinen 8:31-39
Romeinen 7:31-39

Niets kan ons scheiden van God's liefde (14 min.)
Overwinnaars in Jezus
Wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus

Romeinen 8:37 (42 min.)
Romeinen 9:1-18
Romeinen 9:1-18

Het verkiezend voornemen van God (22 min.)
Romeinen 9:19-29
Romeinen 9:19-29

Wie is de mens om God rekenschap te vragen? (25 min.)
Romeinen 9:30-10:3
Romeinen 9:30-10:3

Gerechtvaardigd door het geloof (18 min.)
Romeinen 10:5-15
Romeinen 10:5-15

Hoe geloven zonder verkondiging? (24 min.)
Romeinen 10:18-21
Romeinen 10:18-21

Stop je oren dicht voor het Woord van God (15 min.)
Romeinen 11:1-10
Romeinen 11:1-10

God heeft Israël toch niet verstoten? Volstrekt niet! (18 min.)
Romeinen 11:11-24
Romeinen 11:11-24

Israël is de wortel voor de heiden (17 min.)
Romeinen 11:25-36
Romeinen 11:25-36

Aldus zal gans Israël behouden worden (28 min.)
Romeinen 12:1-5
Romeinen 12:1-5

Het Lichaam van Christus heeft vele leden (22 min.)
Romeinen 12:6-8
Romeinen 12:6-8

Dienen met je gave in het Lichaam van Christus (16 min.)
Romeinen 12:9-21
Romeinen 12:9-21

Zegent wie u vervolgen (22 min.)
Romeinen 13:1-7
Romeinen 13:1-7

Gehoorzaam de overheid door God gegeven (17 min.)
Gehoorzaamheid aan Autoriteit
Gehoorzaamheid aan Overheid

Romeinen 13:1-8 (25 min.)
Romeinen 13:8-14
Romeinen 13:8-14

Want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld (29 min.)
Romeinen 14:1-4
Romeinen 14:1-4

Onbewust offeren en satan aanbidden (17 min.)
Romeinen 14:5-12
Romeinen 14:5-12

Respecteer elkaar en de dagen gewijd aan de Here (19 min.)
Romeinen 15:1-13
Romeinen 15:1-13

Wat is de achtergrond van deze oorlog in Israël en is dit Gods Plan? (19 min.)
Romeinen 15:14-33
Romeinen 15:14-33

Het evangelie door woord en daad (19 min.)
Romeinen 16:1-16
Romeinen 16:1-16

Broeders en zusters in aanzien (17 min.)
Romeinen 16:17-27
Romeinen 16:17-27

Let op degenen die verdeeldheid zaaien
(21 min.)

2 Korinthiërs

2 Korinthiers 1
2 Korinthiers 1

Wanneer velen bidden, antwoord God (23 min.)
2 Korinthiers 2
2 Korinthiers 2

Berispen in en liefde kennen (27 min.)
2 Korinthiers 3
2 Korinthiers 3

Heilige Geest moet onderwijzen (25 min.)
2 Korinthiers 4
2 Korinthiers 4

Wat betekent het, een dienaar van Jezus te zijn? (47 min.)
2 Korinthiers 5
2 Korinthiers 5

De rechterstoel van Christus (35 min.)
2 Korinthiers 6
2 Korinthiers 6

Genade Gods niet tevergeefs ontvangen (43 min.)
2 Korinthiers 7
2 Korinthiers 7

Berouw Gods leidt tot blijdschap (24 min.)
2 Korinthiers 8
2 Korinthiers 8

Opwekking tot offervaardigheid (29 min.)
2 Korinthiers 9
2 Korinthiers 9

Geef je gift en gebed met blijmoedigheid (25 min.)
2 Korinthiers 10:3-4
2 Korinthiers 10:3-4

Een leven vrij van zonden (18 min.)
2 Korinthiers 10
2 Korinthiers 10

Goddelijke kracht om bolwerken te slechten (25 min.)
2 Korinthiers 11
2 Korinthiers 11

De apostel Paul, een voorbeeld als dienstknecht van Jezus (32 min.)
2 Korinthiers 12
2 Korinthiers 12

De derde hemel of het paradijs (27 min.)
2 Korinthiers 13
2 Korinthiers 13

De bevoegdheid door de Here gegeven (31 min.)

De Brieven (in het Nieuwe Testament)

Koningschap van Jezus
Het Koningschap van Jezus

Handelingen 1:6-7 (19 min.)
Beproevingen
Beproevingen

Handelingen 20:17-23 (24 min.)
Efeze2
Joden en de heidenen, één tempel in de Here

(17 min.)
Navolgers van Jezus
Navolgers van Jezus Christus

Efeze 5:1-19 (44 min.)
Jakobus 4
Hartstocht en wereldliefde

Jakobus 4 (55 min.)
Jakobus 5
Geduldig lijden en gebed

Jakobus 5 (39 min.)
Filippenzen 1:1-11
Filippenzen 1:1-11
(29 min.)
Filippenzen 1:12-26
Filippenzen 1:12-26
(21 min.)
Filippenzen 2:1-18
Filippenzen 2:1-18
(19 min.)
Filippenzen 2:19-30
Filippenzen 2:9-30
(19 min.)
Filippenzen 3:1-16
Filippenzen 3:1-16
(18 min.)
Filippenzen 3:17 -4:9
Filippenzen 3:17 -4:9
(28 min.)
Filippenzen 4:10 -4:23
Filippenzen 4:10 - 4:23
(18 min.)
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:1-12
De Hoop voor de Toekomst (25 min.)
1 Petrus 1:13-25
1 Peter 1:13-25
Heilige levenswandel (22 min.)
1 Petrus 2:1-10
1 Peter 2:1-10
Van de melk tot volwassenheid (22 min.)
1 Petrus 2:11-25
1 Peter 2:11-25
Wandelen in de voetsporen van Jezus (23 min.)
2 Petrus 1
2 Peter 1
Voorrecht en taken der gelovigen (24 min.)
Goed doende
Beter goed doende, dan kwaad doende

1 Petrus 3:13-17 (29 min.)
2 Peter 2
2 Petrus 2 Waarschuwingen aan christenen
2 Petrus 3
2 Peter 3:1-13
2 Petrus 3:1-13 De Dag des Heren (21 min.)
2 Petrus 3
2 Peter 3:14-18
2 Petrus 3:14-18 Kerst oproep: Verzoen je met God (17 min.)
Dag des Heren
De Dag des Heren

2 Peter 3:3-10 (31 min.)
De brief van Judas
De brief van Judas (28 min.)

Bijbelse onderwerpen

De Basis
De Basis:

Schepping en de Zondeval, Redding (36 min.)
Gods geschenk
Een geschenk van God

Prettige Kerstdagen (11 min.)
Maria als voorbeeld
Maria als een voorbeeld

(30 min.)
Belofte aan God
Belofte aan God

(23 min.)
Is er hoop?
Is er nog hoop?

Zelfdoding is niet nodig! (28 min.)
Kracht van Geloof
De Kracht van het Geloof

(30 min.)
Zwakheden is krachtig
De derde Hemel

Zwakheden is krachtig in Christus 2 Corinthiërs 12:2-10 (29 min.)
Overwinning
Overwinning

(over angst, satan) (34 min.)
Angst
Angst

(voor Covid, ziekte, dood) (54 min.)
Het Einde
Het Einde, dichtbij de Opname van de Gemeente

Wat betekenen de Amerikaanse verkiezingen (19 min.)
Wereld is bezet gebied
De Wereld is bezet gebied
(26 min.)

Wat is?

Bijbelstudie
Wat is Bijbelstudie?

(15 min.)
Christelijk leven
Wat is christelijk leven?

(23 min.)
Kerstmis
Wat is Kerstmis?

(19 min.)
Grote Verdrukking?
Wat is de Grote Verdrukking?

Daniel, Openbaring (27 min.)
Luciferase
Wat is Luciferase? Het merkteken van het beest?

Openbaring 13:16-17 (12 min.)

Wie is?

Wie Is God
Wie is God?

(29 min.)
Wie Is Jezus
Wie is Jezus?

(39 min.)
Wie Is Koning Jezus Christus
Wie is Koning Jezus Christus?

(20 min.)
Kom, Koning Jezus, Kom
Kom, Koning Jezus Christus, Kom

(48 min.)
Wie is Heilige Geest
Wie is de Heilige Geest?

(29 min.)
Wie is christen
Wie is een christen?

(62 min.)

Gebed

Hoe bidden wij
Hoe bidden wij?

(24 min.)
Wat is gebed?
Gebed, voor wat en wie bidden wij? (24 min.)
Bidden Is
Voor Wie en Wat bidden wij?

(23 min.)
Bidt voor Israël
Bidt voor Israël

en Jeruzalem (30 min.)

Heilige Geest

Controle van de Geest
Onder de Controle van de Heilige Geest

2 Timotheüs 2, 3 en 4 (62 min.)
Vol van de Geest
Vol van de Heilige Geest

en onder controle van de Heilige Geest
1 Thessalonians 4:1-8. (59 min.)
Heilige Geest
De Heilige Geest en Zijn werking in ons

Romeinen 12:6-8; 1 Kor. 12:4-11 (55 min.)
Belang van de Heilige Geest
Het belang van de Heilige Geest

Handelingen 2 (22 min.)

God is en God's Plan

God is Goed?
God is goed

Is dat zo? (31 min.)
Wonen bij de mensen
God's Plan is

wonen bij de mensen Openb. 22:3-4 (39 min.)
God's Plan 2
God's Plan in deze eeuw

voor deze wereld, voor de Christen, voor jou 2 Petrus 3:9 (45 min.)
Gods Doelen
Gaan voor Gods Doelen;

Gods Wil voor jou leren kennen (2:25 min.)

Christelijke Leven

Wet en Christen
De Wet en de Christen

(22 min.)
Dienaar van God
Dienaar van God

1 Korinthiërs 4:1-5 (24 min.)
Verkondig leven na de dood
De Christen is een Koninklijk Priesterschap, hoe?

2 Peter 2:9 Gal.5:22 (34 min.)
Verkondig leven na de dood
Verkondig leven na de dood

2 Timotheüs 2:3-7 (25 min.)
Ambassadeurs van Christus
Wij zijn Ambassadeurs van Christus

2 Corinthiërs 2:3-7 (26 min.)
Geestelijk Strijd
De Geestelijke Strijd

Efeziërs 6:10-19 (30 min.)
Christenen voor Israël
Video's Preken m.b.t. Israël

Christenen voor Israël
Geestelijk Leven
Het Geestelijke Leven opbouwen

met goud, zilver en kostbaar gesteente (14 min.)
Waarschuwing van God
Openbaring en Waarschuwing van God
(15 min.)
Bouwen op Jezus Christus
Bouwen op het fundament van Jezus Christus

1 Corinthiërs 3:6-17 (22 min.)
Gereed voor de Opname?
Gereed voor de Opname?

Wie blijft achter? Wie wordt opgenomen Mattheüs 24:40? De condities in Galaten 5 (27 min.)
Het Einde
De klok van God tikt af.

Elke christen is door God aangesteld als een wachter. Eisen aan evangelist.
Hoe lees je de Bijbel? (34 min.)

Verkering en Huwelijk

Tiener
Adolescent

Tiener en de Bijbel / Jezus (14 min.)
Hoe kies je jouw partner?
Hoe kies je jouw partner? Waarvoor dient verkering? (37 min.)
Verkering beginnen met wie?
Met wie mag je verkering beginnen of hebben? (30 min.)

Waarom?

Leven na dood?
Wat gebeurt er na de dood?

Ga het leven door? (42 min.)
Waarom leef ik?
Waarom leef ik? Beëindig jouw leven niet! (31 min.)
Wat is gebed?
Gebed, voor wat en wie bidden wij? (24 min.)
Zondaar en Jezus?
Zondaar en Jezus? (36 min.)
Bijbellezen waarom?
Bijbellezen waarom? (28 min.)
Tiende
Wat is een tiende en waarom geven wij?

(21 min.)

Betekenis van

Betekenis Pasen
Pasen

De betekenis van Pasen. Hand. 17:1-4 (24 min.)
Pasen Opstanding
Pasen

De opstanding van Jezus (20 min.)
Pasen Overwinning
Pasen

Pasen:Overwinning Ef. 1:19-20 (28 min.)
Voetwassing en Kruisiging
De voetwassing en sterven van Jezus

(29 min.)
Pinksteren
Pinksteren

Wat is de betekenis van Pinksteren? (14 min.)
Hemelvaart
Hemelvaart

Wat is de betekenis van Hemelvaart? (15 min.)
Inleiding Prediking
Opdracht van Jezus
Mattheüs 28:19-20 (22 min.)
Betekenis christen?
Christen zijn? (37 min.)
Mattheüs 24 en 25
Mattheüs 24 en 25 (19 min.)
Betekenis christen?
Wat is dopen? (29 min.)
Betekenis heilig avondmaal?
Wat betekent het Heilig Avondmaal? (27 min.)
Betekenis tienden?
Wat betekent de tienden en waarom? (27 min.)

Wat is het doel van de Evangelische Televisie (EZBB)?

Het doel van EZBB-evangelische televisie is om het evangelie te prediken. In de preken wordt uitgelegd waarom het nodig is om Jezus Christus aan te nemen als jouw persoonlijke Verlosser en HEER. Waarom het is nodig om onder de controle van de Heilige Geest te leven. Wat is wedergeboorte? In de verschillende preken komen verschillende bijbelse onderwerpen aan bod. Soms een korte preek over een specifiek bijbels onderwerp en uitleg.

Wat is het doel van preken op televisie?

Het doel is dat de ongelovige in Jezus Christus gaat geloven als zijn/haar Verlosser. Begrijp hij/zij waarom men zondaar is. Waarom de mens zichzelf niet kan bevrijden van Gods straf voor de zonde. Uitlegging wat zonde is. Wat gebeurt er nadat je Jezus als je Verlosser hebt aangenomen? Wat zijn de taken van de Heilige Geest? Weet je zeker dat je zal worden genomen en niet achtergelaten wordt bij de eerste komst van Christus, wat de opname van de kerk is, die in 2021 mogelijk zou kunnen gebeuren en waarom? Jezus zegt in Mattheüs 24 dat de gelovige de gebeurtenissen in de wereld moet observeren omdat het Zijn komst aankondigt, maar de mens kent de dag en het uur niet, maar betekent dat dat we het jaar kunnen berekenen? Wat betekenen de zeven jaren van de Grote Verdrukking? Wat betekent het 666-teken? Hoe kan een gelovige leven voor de eer en glorie van God? Hoe kan een gelovige Gods Wil kennen? Hoe zorg je ervoor dat je bij de Opname mee gaat? Wie kan en op welke leeftijd deelnemen aan het avondmaal? Kan iemand gedoopt worden? Wat betekent de doop? Wat betekent de hel, is dit hetzelfde als de poel des vuurs, of niet? Veel vragen zullen beantwoord worden in de preken van Wilfred Starrenburg op deze televisie webside.

Wilt u de BEM steunen:
Bankrekening nr: 48.24.21.819 of IBAN: NL86ABNA0482421819 (BIC: ABNANL2A)
t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië
Postbus 1, 9500 AA Stadskanaal.
(graag duidelijk vermelden waar uw gift voor bestemd is)