Terug naar Start


Terug naar Start

SiteMap van de Evangelische Televisie - EZBB

EVANGELISCHE TELEVISIE

INDEX

Het Boek Openbaring
Preken Corona virus
Reis door Israël video's
Semi-internates BEM
Crêches Bem
Oude Testament
Abraham
Ezechiël
De 4 evangeliën
Romeinen brief
2 Korinthiërs
Brieven (Nieuw Testament)
Bijbelse onderwerpen
Wat is?
Wie is?
Gebed
Heilige Geest
God is en God's Plan
Christelijk Leven
Verkering en Huwelijk
Waarom?
Betekenis van

Oude Testament

Psalm 91 Vertrouwen in God tijdens gevaren

1 Samuël 30 De achterban en de strijd

God ernstig zoeken bij ziekte 2 Samuël 12:15-23

Abraham serie

Ezechiël

De Gemeente is geestelijk Israël. De dorre beenderen Ezechiel 37 en Romeinen 11

Gogue en Ezekiel 38 door Meno Kalisher

Het merkteken op de arm?

De 4 evangeliën

Klein Geloof Mattheüs 17:14-20

Christelijke reinheid. Opbouw in geestelijke leven Mattheüs 15:10-20

God ernstig zoeken bij ziekte 2 Samuël 12:15-23

Mattheüs 25 Talenten en oordeel Zoon des mensen

Jezus is het manna. Johannes 6:47-59

Blijf niet in de duisternis.>Johannes 12:44-50

Vele woningen in Vader's huis Joh. 14:1-12

Jezus laat je niet als wees achter. >Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren

Jezus, de wijnstok en de rank, de christen. Johannes 15:1-8

Romeinen brief

Brief aan de Romeinen door Bert Noteboom

Romeinen 1:1-7 Wat is het evangelie?

Romeinen 1:8-17 Gebed voor de onbekende persoon

Romeinen 1:18-25 Geen verontschuldiging om God te kennen

Romeinen 1:26-32 De natuurlijke omgang opgeven (33 min.) OUDER DAN 16 JAAR

Romeinen 2:1-11 Jood en Griek hebben geen excuus

Romeinen 2:12-29 Ware besnijdenis; ons geweten

Romeinen 3:1-8 De verplichtingen van de christen tot God

Romeinen 3:9-20 De wet maakt overtredingen en straf bekend

Romeinen 3:21-31 Gerechtvaardigd door het geloof in Jezus

Romeinen 4 Wat is geloof?

Romeinen 5:1-11 Er is Hoop voor de toekomst

2 Korinthiërs

2 Korinthiërs 1 Wanneer velen bidden, antwoord God

2 Korinthiërs 2 Berispen in en liefde kennen

2 Korinthiërs 3 Heilige Geest moet onderwijzen

2 Korinthiërs 4 Wat betekent het, een dienaar van Jezus te zijn?

2 Korinthiërs 5 De rechterstoel van Christus

2 Korinthiërs 6 Genade Gods niet tevergeefs ontvangen

2 Korinthiërs 7 Berouw Gods leidt tot blijdschap

2 Korinthiërs 8 Opwekking tot offervaardigheid

2 Korinthiërs 9 Geef je gift en gebed met blijmoedigheid

2 Korinthiërs 10:3-4 Een leven vrij van zonden

2 Korinthiërs 10 Goddelijke kracht om bolwerken te slechten

2 Korinthiërs 11 De apostel Paul, een voorbeeld als dienstknecht van Jezus

2 Korinthiërs 12 De derde hemel of het paradijs

2 Korinthiërs 13 De bevoegdheid door de Here gegeven

De Brieven (in het Nieuwe Testament)

Beproevingen. Handelingen 20:17-23

Wij zijn meer dan overwinnaars in Jezus. Romeinen 8:37

Gehoorzaamheid aan Overheid. Romeinen 13:1-8

Joden en de heidenen, één tempel in de Here

Navolgers van Jezus Christus. Efeze 5:1-19

Hartstocht en wereldliefde. Jakobus

Geduldig lijden en gebed.Jakobus 5

Beter goed doende, dan kwaad doende. 1 Petrus 3:13-17

2 Peter 1 Voorrecht en taken der gelovigen

2 Petrus 2 Waarschuwingen aan christenen

De Dag des Heren. 2 Peter 3:3-10

De brief van Judas

Bijbelse onderwerpen

De Basis: Schepping en de Zondeval, Redding

Een geschenk van God. Prettige Kerstdagen

Maria als een voorbeeld

Belofte aan God

Is er nog hoop? Zelfdoding is niet nodig!

De derde Hemel. Zwakheden is krachtig in Christus 2 Corinthiërs 12:2-10

Overwinning (over angst, satan)

Angst (voor Covid, ziekte, dood)

Het Einde, dichtbij de Opname van de Gemeente. Wat betekenen de Amerikaanse verkiezingen

Wat is?

Wat is Bijbelstudie?

Wat is christelijk leven?

Wat is Kerstmis?

Wat is Luciferase? Het merkteken van het beest? Openbaring 13:16-17

Wie is?

Wie is God?

Wie is Jezus?

Wie is de Heilige Geest?

Wie is een christen?

Gebed

Hoe bidden wij?

Gebed, voor wat en wie bidden wij?

Voor Wie en Wat bidden wij?

Bidt voor Israël en Jeruzalem

Heilige Geest

Hoe bidden wij?

Onder de Controle van de Heilige Geest. 2 Timotheüs 2, 3 en 4

Vol van de Heilige Geest en onder controle van de Heilige Geest. 1 Thessalonians 4:1-8

De Heilige Geest en Zijn werking in ons. Romeinen 12:6-8; 1 Kor. 12:4-11

God is en God's Plan

God is goed. Is dat zo?

God's Plan is wonen bij de mensen. Openb. 22:3-4

God's Plan in deze eeuw voor deze wereld, voor de Christen, voor jou. 2 Petrus 3:9

Gaan voor Gods Doelen; Gods Wil voor jou leren kennen

Christelijke Leven

Dienaar van God. 1 Korinthiërs 4:1-5

De Christen is een Koninklijk Priesterschap, hoe? 2 Peter 2:9 Gal.5:22

Verkondig leven na de dood. 2 Timotheüs 2:3-7

Wij zijn Ambassadeurs van Christus. 2 Corinthiërs 2:3-7

De Geestelijke Strijd. Efeziërs 6:10-19

Video's Preken m.b.t. Israël. Christenen voor Israël

Het Geestelijke Leven opbouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente

Openbaring en Waarschuwing van God

Bouwen op het fundament van Jezus Christus. 1 Corinthiërs 3:6-17

Gereed voor de Opname? Wie blijft achter? Wie wordt opgenomen Mattheüs 24:40? De condities in Galaten

De klok van God tikt af. Elke christen is door God aangesteld als een wachter. Eisen aan evangelist. Hoe lees je de Bijbel?

Verkering en Huwelijk

Adolescent, Tiener en de Bijbel / Jezus

Hoe kies je jouw partner? Waarvoor dient verkering?

Met wie mag je verkering beginnen of hebben?

Waarom?

Wat gebeurt er na de dood?

Ga het leven door?

Waarom leef ik? Beëindig jouw leven niet!

Gebed, voor wat en wie bidden wij?

Zondaar en Jezus

Bijbellezen waarom?

Wat is een tiende en waarom geven wij?

Betekenis van

Pasen. De opstanding van Jezus

De voetwassing en sterven van Jezus

Pinksteren. Wat is de betekenis van Pinksteren?

Hemelvaart. Wat is de betekenis van Hemelvaart?

Opdracht van Jezus. Mattheüs 28:19-20

Christen zijn?

Mattheüs 24 en 25)

Wat is dopen?

Wat betekent het Heilig Avondmaal?

Wat betekent de tienden en waarom?

Wat is het doel van de Evangelische Televisie (EZBB)?

Wat is het doel van preken op televisie?

Het Bijbelboek Openbaring

Het boek Openbaring Hoofdstuk 1. De brieven aan de 7 gemeenten

Het boek Openbaring Hoofdstuk 2 Deel 1

Het boek Openbaring Hoofdstuk 2 Deel 2

Het boek Openbaring Hoofdstuk 2 Deel 3.

Het boek Openbaring Hoofdstuk 3

Het boek Openbaring Hoofdstuk 4

Het boek Openbaring Hoofdstuk 5

Het boek Openbaring Hoofdstuk 6

Het boek Openbaring Hoofdstuk 7

Het boek Openbaring Hoofdstuk 8

Het boek Openbaring Hoofdstuk 9

Het boek Openbaring Hoofdstuk 10

Het boek Openbaring Hoofdstuk 11

Het boek Openbaring Hoofdstuk 12

Het boek Openbaring Hoofdstuk 13

Het boek Openbaring Hoofdstuk 14

Het boek Openbaring Hoofdstuk 15-16

Het boek Openbaring Hoofdstuk 17.

Het boek Openbaring Hoofdstuk 18

Het boek Openbaring Hoofdstuk 19

Het boek Openbaring Hoofdstuk 20

Het boek Openbaring Hoofdstuk 21

Het boek Openbaring Hoofdstuk 22

Preken Corona Virus

Voorkom de risico's van het vaccin

Corona virus?

Wat gebeurt er na de dood?

Corona waarschuwing

Corona en het gezin

Corona en Pasen

Corona en Toekomst

Achter Covid-19 en 5G

Achter Covid vaccin

God ernstig zoeken bij ziekte 2 Sam. 12:15

Gevaren vaccinatie, Dr. Sherri Tenpenny

Genezing Covid, alternatieve behandeling

Luciferase, Het merkteken van het beest?

Molecular Biolog Borger PCR-test en vaccin?

Dr. Carrie Madej De gevaren vandaag de dag

Reis door Israël video's

Reis door Israël, Deel 1

Reis door Israël, Deel 2

Israël Aquaduct

Israël Berg van de Afgrond. Lukas 4:29-30

Israël Doop in de Jordaan Qaser El-Yahud

Wie mag zich laten Dopen? Preek door Wilfred

Israël Bethlehem geboorteplaats van Jezus

Israël Bethsaida

Israël BethShean, Manasse en koning Saul

Katzrin Dorp en Joods huis

Berg Karmel, grot Elia en Golan hoogte

Tel Megiddo of Armagedon (Openbaring 16:14-16)

Toren van David en stad van David

Jeruzalem Klaagmuur

Jeruzalem Western Wall tunnel ingang bij de Klaagmuur

Jeruzalem Via Dolorosa de straat waar Jezus Zijn kruis droeg

Jeruzalem Yad Vashema Holocaust museum (6:03 min.)